top of page
GIỎ HẢI SẢN
Gà Nuggets

Gà Nuggets andFries và Hush Puppies hoặc Potato Chips.

$ 8,99 nửa đô la

$ 13,99 doz

BẠN ĐÃ THỬ MẶT HÀNG NÀY CHƯA?

bottom of page