GIỎ HẢI SẢN
Cánh gà

Wings and Fries và Hush Puppies hoặc Potato Chips.

9,99 nửa đô la

14,99 doz

BẠN ĐÃ THỬ MẶT HÀNG NÀY CHƯA?