top of page
GIỎ HẢI SẢN
Combo cá

Lựa chọn 1 thăn (Cá da trơn, Cá bơn hoặc Cá rô phi), Tôm, Hàu. Bao gồm Fries và Hush Puppies hoặc Potato Chips.

14,99

BẠN ĐÃ THỬ MẶT HÀNG NÀY CHƯA?

bottom of page