top of page
NƯỚC GIẢI KHÁT
Rượu & Bia các loại

Lưu ý:   Các lựa chọn đồ uống và tình trạng sẵn có có thể khác nhau.  Phải21hoặc hơn.

Yêu cầu ID thích hợp.

4,50 ea

bottom of page