top of page
HÒA HƠI NƯỚC
Dành cho 2-3 người

1 lb Cua tuyết, 1 lb Cua Dungeness,

1 lb Tôm không đầu, 1 lb Crawfish,

3 liên kết ngô, 2 khoai tây & 1 xúc xích

67,99

BẠN ĐÃ THỬ MẶT HÀNG NÀY CHƯA?

bottom of page