top of page
webIMG_1570.JPG

THỰC ĐƠN

CHỌN VỊ TRÍ CỦA BẠN BÊN DƯỚI ĐỂ XEM THỰC ĐƠN

FALLS CHURCH
VIRGINIA

6168 Arlington Blvd.

Falls Churcch, VA 22044

(703) 536-2288

(703) 536-2289

RICHMOND
VIRGINIA

9020 West Broad St

Richmond, VA 23294

RICHMOND
VIRGINIA

9020 West Broad St

Richmond, VA 23294

NORTH CHESTERFIELD
VIRGINIA

7531 Midlothian Turnpike
North Chesterfield, VA 23225

Mỗi nhà hàng được sở hữu và điều hành độc lập, cung cấp các món ăn đặc biệt của địa phương và giá cả dựa trên điều kiện thị trường địa phương.

Cùng hương vị, lòng hiếu khách tuyệt vời.  Chúng tôi cố gắng hết sức để phục vụ bạn.

NORTH CHESTERFIELD
VIRGINIA

7531 Midlothian Turnpike
North Chesterfield, VA 23225

bottom of page